SUDOKU online - SU-DO-KU.org

Každých 15 minút nové SUDOKU zadarmo

Sudoku je logická hra japonského pôvodu pre jedného hráča. Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa nasledujúceho pravidla: V každom stĺpci a v každom riadku sa má každá číslica vyskytnúť práve raz a v každej ohraničenej podoblasti sa každá číslica má vyskytnúť práve raz. Smyslom hry je logicky nájsť (žiadne náhodné doplňovanie) postupne všetky chýbajúce číslice.

SUDOKU puzzle pre začiatočníkov

Sudoku puzzle
vyriešte online

SUDOKU puzzle pre pokročilých hráčov

Sudoku puzzle
vyriešte online

SUDOKU puzzle pre expertov

Sudoku puzzle
vyriešte online

Add SUDOKU to your Personalized Google Page


Česky  Deutch  English  Français  Slovenčina  По Русски  日本語